360 grader screening

BUSINESS AND MARKET SCREENING

Et værktøj og metode til 360 graders afklaring og dialog vedrørende indsatsområder til udvikling”.

Vi tager udgangspunkt i fortiden og frem til i dag. Vi skaber afklaring sammen og bygger bro imellem virksomhedens “reelle” behov og de optimale løsninger.

Kerneopgaven vi vil levere og værdien du og din virksomhed får med vores 360 graders screening er, at vi sammen skaber klarhed, overblik og effektivitet i virksomhedens forretningsudvikling.

Dermed kan I spare både tid, omkostninger og mindske fejl i forbindelse med udviklingen.

I får skarp ekstern facilitering, og I kan hellige Jer processen med at fokusere i fællesskab på forretningen i dag og Jeres muligheder fremadrettet.

PROCES

OMRÅDERNE VI BERØRER I EN 360 GRADERS SCREENING

Vi har 12 områder vi skal igennem. For hvert af de 12 område er der en række refleksionsspørgsmål, definering af fokusområder og scoring fra 1 – 10 for hvert udsagn
omkring virksomhedens performance på hvert enkelt refleksionsspørgsmål.

De 12 punkter i overskrifter er:

FORRETNINGEN:

Hvordan er vores kerneforretning?

MARKEDER:

Hvad karakteriserer de markeder vi arbejder med?

KUNDESEGMENTER:

Hvad karakteriserer vores kundesegmenter på de markeder, vi arbejder med?

VÆRDITILBUD:

Hvilken værdi leverer vi til vores kundesegmenter og markeder?

KUNDERELATIONER:

Hvordan har vi bygget vores relationer med vores kundesegmenter, og hvordan vedligeholder vi dem?

SALGSKANALER:

Hvordan når vi ud til vores kundesegmenter- og hvordan får vi overført vores værditilbud til dem?

INDTÆGTER:

Hvordan er styrken af vores indtægter?

DIGITALISERING/DATAOPSAMLING:

Hvordan arbejder vi med digitalisering og dataopsamling?

DRIFT:

Hvordan sørger vi for at vores drift bidrager til levering af vores værditilbud til vores kundesegmenter og markeder?

ORGANISATION:

Hvilke ressourcer har vi til rådighed til at levere vores værditilbud til vores kundesegmenter og markeder?

EKSTERNE RELATIONER:

Hvilke eksterne relationer har vi? Hvordan bidrager de in i vores forretningsmodel?

OMKOSTNINGER:

Hvordan er vores omkostningsstruktur?

Dernæst er der metoder til at definere, beskrive, vurdere og prioritere fremtidige indsatsområder.

360 graders screening gennemføres dialog baseret og bedst i teams med nøglemedarbejdere. Så der kommer dybde og dialog om refleksionsspørgsmålene og den måde der defineres fokusområder, udfordringer, barrierer og muligheder.

HVORNÅR GIVER DET MENING AT FÅ EN 360 GRADERS SCREENING?

Det kan eksempelvis give mening når:

 • Du og din virksomhed ønsker de bedste forudsætninger for at kunne definere fremtidige indsatsområder for udvikling.
 • Du og din virksomhed mangler overblik over muligheder til udvikling.
 • I ønsker at få effektiviseret Jeres forretningsudvikling.
 • Der er brug for et indblik i Jeres fælles forståelse af Jeres virksomhed, ressourcer og kompetencer.
 • I som ejere står overfor et muligt generationsskifte, og har brug for et overblik til gearing af virksomhed frem mod et generationsskifte.
 • I har brug for at få præciseret gearingsmuligheder efter et generationsskifte.
 • Der er brug for generel sparring og indspark til nye vinkler på Jeres virksomhed.

Laver vi sammen en 360 graders screening med en fornuftig frekvens, kan det ligeledes være omdrejningspunktet for 1 årlig gennemgang i helikopterperspektiv.

 

EKSEMPEL PÅ 360 GRADERS SCREENINGSFORLØB

Light 360 graders screening

Varighed:
1 dag

Rådgivningsforløb:
Vi tager en hel dag sammen med ledelse og Jeres udvalgte team. Vi faciliterer en dag, hvor vi kommer alle 360 grader rundt om Jeres virksomhed. Vi slutter dagen med at have fået skabt et overblik over fokusområder og mulige fremtidige indsatsområder.

Large 360 graders screening

Varighed:
3 dage

Rådgivningsforløb:
Dag 1: Vi tager en hel dag sammen med ledelse og Jeres udvalgte team.
Vi faciliterer en dag, hvor vi kommer alle 360 grader rundt om Jeres virksomhed.
Dag 2: Vi arbejder sammen i dybden med fokusområder og indsatsområder til udvikling.
Vi beskriver og prioriterer indsatserne samt udarbejder handlingsplan sammen.
Dag 3: Ca. 14 dage efter dag 1 og 2. tager vi en opfølgningsdag.
Vi drøfter forankring, tilpasninger og indsatserne.

Tilpasset 360 graders screening:
Vi drøfter det præcise forløb for Jer i fællesskab. Vi skræddersyer herefter et forløb.

Det fremtidige udgangspunkt afhænger i høj grad af forståelsen for hvordan
vi er kommet frem til i dag!

Hvis ikke vi får skabt en forståelse for hvorfor vi er kommet hertil og hvordan, så kan det være svært at forme indsatsområderne for fremtiden. I den forståelse bygges de præcise indsatsområder til fremadrettet udvikling.

Derfor giver det ofte mening at vi starter her, med en 360 graders screening.

BLIV EN DEL AF NOGET
STORT, GANSKE GRATIS

ONLINE PLATFORM

FÅ EN GRATIS PROFIL PÅ VORES PLATFORM

Det koster ikke noget at få en profil. Men selvom det er gratis får du stadig noget:
Mulighed for at interagere med ligesindede - det er kun for virksomheder!

 • Inspiration til funding og fagligt indhold
 • Mulighed for rabat på vores rådgivning
 • Reducerede priser på events og aktiviteter
 • Der kan endda være gratis events
 • Mulighed for at bidrage til at skabe et stærkt virksomheds community

UDTALELSER

Allan er en af de bedste kapaciteter indenfor eksport, som jeg nogensinde har arbejdet med. Med et skarpt syn kommer han rundt om forretningsstrategien og hjælper med at optimere det totale workflow. Samtidig har han evnerne til at implementere det. Allan har en positiv attitude og bidrager til at skabe en god atmosfære i teamet.

Trusted A/S, Peter Nissen, Sales Director

Vi indledte et samarbejde med Allan Kondrup da vi havde planer om udvidelse af vores forretning. Vi har aldrig rigtig angrebet vores marked med en salgsstrategi. Vi har i en periode haft en rigtig god dialog med Allan hvor personer fra KSN Industri blev inddraget i workshops og arbejdsmøder. Ud fra disse møder har Allan sammensat en go to market strategi og handlingsplan som vi skal have implementeret. Herunder rådgivning i forhold til organisationsændringer. For at sikre at planen bliver gennemført, vil der blive lavet en plan med Allan som vil komme løbende her i huset og hjælpe med at få tingene implementeret. Allan er meget målrettet har stor erfaring i forretningsudvikling og forretningskoncepter.

Jeg kan varmt anbefale et samarbejde med Allan Kondrup.

KSN Industri A/S, Carsten Brødsgaard, Ejer

Vi har kørt et salgsoptimeringsprojekt med Allan Kondrup over ca. 6 måneder hvor vi har sat fokus på at løfte vores salg i såvel Danmark som på eksportmarkederne. Igennem arbejdet har Allan bidraget til at løfte vores indsigt og viden om salg og salgsledelse samt udarbejdelse af en struktureret salgsproces. Allans har ligeledes bidraget med sparring til såvel salgsmedarbejdere som til ledelsen. Han arbejder yderst professionelt med alle opgaver og samtidig på en behagelig måde.

INNOVAID A/S, Martin Hjort, CEO

Allan har udvist et skarpt blik for forretningsudvikling, strategi og kommercielle tiltag. Vi har nydt godt af de samlede kompetencer Allan har bragt ind i vores samarbejde. Igennem hele samarbejdet har Allan udvist godt humør, stor professionalisme og åbenhed.

Jeg kan give Allan mine bedste anbefalinger, og at han vil være en gevinst for den eller de virksomheder, der fremtidigt indleder et samarbejde med ham.

IPART ApS / Washbox ApS, Mads Vestergaard Krøgholt, Ejer

Leaping Elephant
hello@leapingelephant.com

Persondatapolitik
Handelsbetingelser

Alle rettigheder forbeholdes. © leapingelephant.com