Investering i vidensbaserede udviklingsprojekter i små og mellemstore danske virksomheder (SMV’er) og iværksættervirksomheder.

Et Innobooster‐projekt kan på en innovativ måde være med til at udvikle og markedsmodne et nyt produkt eller en ny service, eller til at opnå en betydelig forbedring af en proces i en virksomhed, så virksomhedens konkurrenceevne forbedres markant.

For at det kan ske, er der måske brug for at tilføre din virksomhed ekspertviden gennem et samarbejde med en videninstitution og/eller et privat udviklingshus eller for at ansætte en ny medarbejder med særlige kompetencer.

En medfinansiering fra Innobooster kan, uanset om projektet er funderet i ny teknologi eller i kreative idéer, være med til at mindske virksomhedens risiko ved innovationsprojektet. Innovationsfonden investerer i projekter, der på en innovativ måde kan være med til, at: •udvikle og markedsmodne et nyt produkt eller en ny service, der har et økonomisk og samfundsmæssigt potentiale. •Forbedre en proces i din virksomhed betydeligt, så jeres konkurrenceevne forbedres markant.

Samtidig skal løsningen kunne medvirke til at løse samfundsrelaterede udfordringer.

Innobooster-programmet rummer både projekter med betydelig risiko og nyhedsværdi, hvor det er løsningen i sig selv, der udvikles. Og projekter, der er nået til en fase med fokus på test og tilpasning.

Hvem?

Iværksættere, start-up virksomheder samt små og mellemstore virksomheder. Du skal have et cvr nummer og ENTEN have tiltrukket 100.000 i kapital inden for de seneste 3 år ELLER have en bruttofortjeneste i seneste regnskabsår på min. 250.000 DKK. Disse økonomiske krav gælder alle ansøgere.

Hvad?

Videnbaserede udviklingsprojekter, der resulterer i en ny løsning, der efterspørges af et defineret marked. Tilskuddet kan dække løn til eksisterende samt nye medarbejderes timer og derudover også udgifter til videnleverandører samt udstyr og materialer.

Hvor meget?

Man kan søge fra 50.000 kr. og op til 5 mio. kr. Innoboosters bidrag kan maksimalt udgøre 35% af et projekts samlede udgifter. Den resterende del dækkes af virksomheden selv.

Medfinansiering

Op til 35%

Forventet eget tidsforbrug

Over middel

Deadline for ansøgning

Ikke angivet

Tilskudsstørrelse

50.000 - 5.000.000

Typiske adgangskrav

Type af virksomhed:

Iværksætter- & SMV virksomheder

Tilskudsstørrelse:

50.000 - 5.000.000

Antal ansatte:

Ikke angivet

De minimis:

Ja

Økonomiske krav:

Se læs mere

Medfinansiering:

Op til 35%

Alder på CVR-nr.:

Ikke angivet

Eget forventet tidsbrug:

Over middel

Deadline for ansøgning:

Ikke angivet

Leaping Elephant
hello@leapingelephant.com

Persondatapolitik
Handelsbetingelser

Alle rettigheder forbeholdes. © leapingelephant.com